Denní program

Denní program MS Doksany

Denní program

6,00 : 8,00h Scházení dětí ve třídě – pozdější příchod po dohodě možný. Děti se věnují spontánním zájmovým aktivitám, vybírají si hru a hračku dle svého přání.

8,00 : 10,00h Komunikační kruh, ranní cvičení, hygiena a ranní svačina. Po svačině následují řízené činnosti pedagogem – výtvarné, hudební, hudebně pohybové a pohybové činnosti, poslech a dramatizace pohádek, rozvoj matematické pregramotnosti.

10,00 : 11,30h Pobyt venku – pobyt na školní zahradě, procházka v okolí školy. Probíhají pohybové aktivity zaměřené na tělesný rozvoj, seznámení s přírodou a životem v přírodě.

11,30 : 12,00h Oběd – děti se učí správnému stolování, sebeobsluze a hygienickým návykům používání příboru.

12,00 : 14,00h Odpočinek – vyprávění příběhu, poslech čtené pohádky. Respektujeme u dětí rozdílné potřeby spánku.

14,00 : 14,30 Odpolední svačina – děti si upevňují pravidla stolování, hygienické návyky.

14,30 : 15,30h volné hry a aktivity dětí ve skupinkách, pobyt na školní zahradě
Režim dne může být pozměněn v případě výletů, divadelních představení, besídek a podobných aktivit.


Zájmové činnosti

Anglický jazyk – děti se seznamují s cizím jazykem formou hry.
Kdy: každé pondělí, od 11:45h.


Akce mateřské školy Doksany

Maškarní ples
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic
Olympiáda
Dětský den
Ukončení školního roku na školní zahradě
Zahájení školního roku na školní zahradě
Halloween
Barevný týden
 Čertí průvod a rozsvěcení stromečku
Mikuláš ve škole
Vánoční nadílka
Dílničky s rodiči
Divadla
Besídky pro rodiče a občany obce
Návštěva základní školy v Brozanech n. O.


+420 725 865 343