Denní program

Denní program MS Doksany

Denní program

6,00 : 8,00h Scházení dětí ve třídě – pozdější příchod po dohodě možný. Děti se věnují spontánním zájmovým aktivitám, vybírají si hru a hračku dle svého přání.

8,00 : 10,00h Komunikační kruh, ranní cvičení, hygiena a ranní svačina. Po svačině následují řízené činnosti pedagogem – výtvarné, hudební, hudebně pohybové a pohybové činnosti, poslech a dramatizace pohádek, rozvoj matematické pregramotnosti.

10,00 : 11,30h Pobyt venku – pobyt na školní zahradě, procházka v okolí školy. Probíhají pohybové aktivity zaměřené na tělesný rozvoj, seznámení s přírodou a životem v přírodě.

11,30 : 12,00h Oběd – děti se učí správnému stolování, sebeobsluze a hygienickým návykům používání příboru.

12,00 : 14,00h Odpočinek – vyprávění příběhu, poslech čtené pohádky. Respektujeme u dětí rozdílné potřeby spánku.

14,00 : 14,30 Odpolední svačina – děti si upevňují pravidla stolování, hygienické návyky.

14,30 : 15,30h volné hry a aktivity dětí ve skupinkách, pobyt na školní zahradě
Režim dne může být pozměněn v případě výletů, divadelních představení, besídek a podobných aktivit.


Akce mateřské školy Doksany

Maškarní ples
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic
Olympiáda
Dětský den
Ukončení školního roku na školní zahradě
Zahájení školního roku na školní zahradě
Halloween
Barevný týden
 Čertí průvod a rozsvěcení stromečku
Mikuláš ve škole
Vánoční nadílka
Dílničky s rodiči
Divadla
Besídky pro rodiče a občany obce
Návštěva základní školy v Brozanech n. O.
Bubnování


+420 725 865 343